Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2018

ASP.NET and custom 404 page

Try this in web.config (includes 500 error support as well):

<configuration> ... <system.web> ... <customErrorsmode="On"redirectMode="ResponseRewrite"defaultRedirect="~/Error/500.htm"><errorstatusCode="404"redirect="~/Error/404.htm"/><error