Αναρτήσεις

Put ZXV10 H201L in Bridge Mode

Εικόνα
If you have a spare ZXV10 H201L router and you want to make a bridge connection with your main router, then follow the following steps: Connect the ZXV10 H201L to your computer using an ethernet cable and port.  Open your browser and browse to 192.168.1.1 (or whatever is the gateway of the router  ZXV10 H201L). Log into the setup menu of the router.  Go to Network/WAN/WAN Connection and enable the option PPPoE pass-through, and enable NAT. Go to LAN and change the IP of the router. Then, disable the DHCP server. Finally, disable the firewall and any port forwarding you might set up.  Now, everything is set up and you are ready to connect the ZXV10 H201L router with an ethernet cable to the main router. ZXV10 H201L will have its own access point and wireless devices may connect through it. 

ASP.NET and custom 404 page

Try this in web.config (includes 500 error support as well): <configuration> ... <system.web> ... <customErrors mode = "On" redirectMode = "ResponseRewrite" defaultRedirect = "~/Error/500.htm" > <error statusCode = "404" redirect = "~/Error/404.htm" /> <error statusCode = "500" redirect = "~/Error/500.htm" /> </customErrors> ... </system.web> ... <system.webServer> ... <httpErrors errorMode = "Custom" > <remove statusCode = "404" /> <error statusCode = "404" path = "/Error/404.htm" responseMode = "ExecuteURL" prefixLanguageFilePath = "" /> <remove statusCode = "500" /> <error statusCode = "500"

ASP.NET and BOOTSTRAP

Styling DropDown list button Add  CssClass="form-control" like this: <asp:DropDownList ID="CustomersDropDownList" CssClass="form-control" runat="server" Width ="200px"></asp:DropDownList> Disable Site.Mobile.Master Add the following class into ViewSwitcher code-behind file: public class MyWebFormsFriendlyUrlResolver : Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Resolvers.WebFormsFriendlyUrlResolver     {         protected override bool TrySetMobileMasterPage(HttpContextBase httpContext, Page page, String mobileSuffix)         {             if (mobileSuffix == "Mobile")             {                 return false;             }             else             {                 return base.TrySetMobileMasterPage(httpContext, page, mobileSuffix);             }         }     } Then, edit the code on RouteConfig.cs (located in App_Start) as follows:         public static void RegisterRoutes(RouteCollection

Washing the car (Timelapse)

Εικόνα
Watch my timelapse video here .

Κτήμα Τατοΐου - πρώην Βασιλικά Ανάκτορα

Εικόνα
Το κτήμα Τατοΐου είναι πολύ όμορφο, αλλά τόσο παραμελημένο και εγκαταλλελειμμένο στο έλεος του χρόνου. Είχα ακούσει για αυτό και ήθελα να το δω. Η πρόσβαση γίνεται από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στην έξοδο προς Βαρυμπόμπη. Ο δρόμος είναι παλιός, αλλά βατός με μερικές επικίνδυνες στροφές. Στην είσοδο του κτήματος υπάρχουν λίγες θέσεις για να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Είχα επιχειρήσει άλλες τέσσερεις φορές να πάω, αλλά δεν είχα που να το παρκάρω. Χθες, επιτέλους βρήκα.  Η είσοδος είναι εδώ , αλλά βρήκα την μεταλλική πόρτα που φαίνεται στην φωτογραφία κλειδωμένη. Λίγο πριν και αριστερά, υπάρχει άνοιγμα στην περίφραξη, απ' όπου εισέρχονται όλοι οι επισκέπτες.    Κάποτε υπήρχε φύλακας.  Δεν θα σταθώ εδώ σε λεπτομέριες για την ιστορία του κτήματος. Οι φίλοι του κτήματος έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα με όλες τις πληροφορίες. Τα περισσότερα κτίρια δεν έχουν σήμανση και δεν μπορεί να ξέρει ο επισκέπτης τι βλέπει. Όμως, θυμίζουν μια άλλη εποχή, πολλά πολλά χρόνια πρι

Send your name to the Sun

Εικόνα
I sent my name to the Sun. My name will be included in a chip memory of the Parker Solar Probe , the first spacecraft which will come as close as 6.2 million km to the Sun. This is the closest approach to our solar system star in the human history!

Νέα Αρτάκη, Εύβοια

Εικόνα
Παραθέτω μερικές φωτογραφίες που απαθανάτισα στην όμορφη παραλιακή Κωμόπολη της Νέας Αρτάκης.

On death

Εικόνα
(10 minutes read) The notion of death is very old. Almost 2,300 years ago, Epicurus said that " death is nothing for us because every good and every evil comes from the senses and death is the lack of senses ". Connecting the very deep meaning of death with the human senses removes any signs of the divine from it. Religions used to intervene with the physical death of a human body by claiming that the soul is immortal and continues to live in the afterlife. But this is a delusion. We are all products of matter and energy only. As contemporary science states, matter and energy are two sides of the same coin. We live in a materialistic space and time, in a Universe full of stars, planets, tiny particles and light.  Our existence is the result of natural selection and evolution of our genes. We start breathing from the first moment of our birth and this is the zero point of our life. But this is not the zero point of our Universe. Its approximate age is almost 13.5 bill

Σωκράτης: ο αντι-δημοκρατικός χαρακτήρας

Εικόνα
Απόσπασμα από το βιβλίο "Επίκουρος: η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου".

Ηράκλειτος

Εικόνα