Αναρτήσεις

ASP.NET and custom 404 page

Try this in web.config (includes 500 error support as well):

<configuration> ... <system.web> ... <customErrorsmode="On"redirectMode="ResponseRewrite"defaultRedirect="~/Error/500.htm"><errorstatusCode="404"redirect="~/Error/404.htm"/><error

ASP.NET and BOOTSTRAP

Styling DropDown list button
Add CssClass="form-control" like this:

<asp:DropDownList ID="CustomersDropDownList" CssClass="form-control" runat="server" Width ="200px"></asp:DropDownList>


Disable Site.Mobile.Master
Add the following class into ViewSwitcher code-behind file:

public class MyWebFormsFriendlyUrlResolver : Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Resolvers.WebFormsFriendlyUrlResolver
    {
        protected override bool TrySetMobileMasterPage(HttpContextBase httpContext, Page page, String mobileSuffix)
        {
            if (mobileSuffix == "Mobile")
            {
                return false;
            }
            else
            {
                return base.TrySetMobileMasterPage(httpContext, page, mobileSuffix);
            }
        }

    }

Then, edit the code on RouteConfig.cs (located in App_Start) as follows:

        public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
        {
            var settings = new Frie…

Washing the car (Timelapse)

Εικόνα
Watch my timelapse video here.

Κτήμα Τατοΐου - πρώην Βασιλικά Ανάκτορα

Εικόνα
Το κτήμα Τατοΐου είναι πολύ όμορφο, αλλά τόσο παραμελημένο και εγκαταλλελειμμένο στο έλεος του χρόνου. Είχα ακούσει για αυτό και ήθελα να το δω. Η πρόσβαση γίνεται από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στην έξοδο προς Βαρυμπόμπη. Ο δρόμος είναι παλιός, αλλά βατός με μερικές επικίνδυνες στροφές. Στην είσοδο του κτήματος υπάρχουν λίγες θέσεις για να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Είχα επιχειρήσει άλλες τέσσερεις φορές να πάω, αλλά δεν είχα που να το παρκάρω. Χθες, επιτέλους βρήκα. 
Η είσοδος είναι εδώ, αλλά βρήκα την μεταλλική πόρτα που φαίνεται στην φωτογραφία κλειδωμένη. Λίγο πριν και αριστερά, υπάρχει άνοιγμα στην περίφραξη, απ' όπου εισέρχονται όλοι οι επισκέπτες. 

Κάποτε υπήρχε φύλακας. 

Δεν θα σταθώ εδώ σε λεπτομέριες για την ιστορία του κτήματος. Οι φίλοι του κτήματος έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα με όλες τις πληροφορίες. Τα περισσότερα κτίρια δεν έχουν σήμανση και δεν μπορεί να ξέρει ο επισκέπτης τι βλέπει. Όμως, θυμίζουν μια άλλη εποχή, πολλά πολλά χρόνια πριν. 

Το φυλάκιο της εσωτερικ…

Send your name to the Sun

Εικόνα
I sent my name to the Sun. My name will be included in a chip memory of the Parker Solar Probe, the first spacecraft which will come as close as 6.2 million km to the Sun. This is the closest approach to our solar system star in the human history!

Νέα Αρτάκη, Εύβοια

Εικόνα
Παραθέτω μερικές φωτογραφίες που απαθανάτισα στην όμορφη παραλιακή Κωμόπολη της Νέας Αρτάκης.


On death

Εικόνα
The notion of death is very old. Almost 2,300 years ago, Epicurus said that "death is nothing for us because every good and every evil comes from the senses and death is the lack of senses". Connecting the very deep meaning of death with the human senses removes any signs of the divine from it. Religions used to intervene with the physical death of a human body by claiming that the soul is immortal and continues to live in the afterlife. But this is a delusion. We are all products of matter and energy only. As contemporary science states, matter and energy are two sides of the same coin. We live in a materialistic space and time, in a Universe full of stars, planets, tiny particles and light. 
Our existence is the result of natural selection and evolution of our genes. We start breathing from the first moment of our birth and this is the zero point in our life. But this is not the zero point of our Universe. Its approximate age is almost 13.5 billion years. Our solar system…

Σωκράτης: ο αντι-δημοκρατικός χαρακτήρας

Εικόνα
Απόσπασμα από το βιβλίο "Επίκουρος: η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου".


Ηράκλειτος

Εικόνα

How to change the Home screen wallpaper on your Android device with Tasker

Εικόνα
Using Tasker on an Android smartphone makes your device even smarter! For all who are not aware of what Tasker is, we are talking about an Android app which gives you a simple and straightforward way to create tasks and put your device to do things you never imagine. 
Just like slideshows in Windows, one might change the background wallpaper of the home screen every x minutes automatically using Tasker. The period of the change cannot be smaller than 2 minutes. Watch the video below: