Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2016

Παντρεμένη με έναν προγραμματιστή

Εικόνα

Ο έχων δύο χιτώνας... και άλλες τέτοιες μπούρδες

Εικόνα

Normal life is like a pendulum

Εικόνα

Insanity

Εικόνα
Alexander Lowen, in his book "Narcissism: Denial of the True Self (1984)" wrote this quote:


"Insanity is seen as a mark of an individual who is out of touch with the reality".

Το άγχος είναι ο φόβος του φόβου

Εικόνα

4 τύποι ανθρώπων

Εικόνα
Οι 4 τύποι ανθρώπων σύμφωνα με τον Ιταλό ιστορικό της οικονομίας, Carlo M. Cipolla. 

"Ok Google" detection issue with Viber, Facebook Messenger, Skype an so on.

Εικόνα
Untitled 1 Recently, I discovered an issue in my Samsung Galaxy S4 smartphone, when I tried to enable "ok Google" detection for any screen.  What was the issue? First, let's take a look at the source of the problem.
Go to Setting, then My Device:

Then, select Language and Input, and after that Google voice typing:

After that, select "Ok Google" detection:

Finally, select "From any screen":

When you hit this option, then your microphone will be dead for all the calls you receive or make through Viber, Messenger and Skype. For some unknown reason, your voice would not be heard by the other end of the line. This issue occurs only in voice over internet calls. I suppose the system messes up the commands, because "Ok Google" has to be detected on any screen (including the one of the call) and at the same time, the app is waiting for some vocal input to send.
This is an Android OS issue. I hope it will be resolved soon.


What would happen if the Sun disappeared?

Εικόνα
This is totally a dark assumption. Brrrrr! Definitely, a lot of cold is the result. I read it and felt terrified. 


But here are the good news: We have 5 billion years more, before something like that happens. Is it a long time to prepare? 


Don't mess with Internet Explorer. Microsoft will punish you!

Εικόνα
Recently I' ve tried some tweaks for speeding up Windows 10. The modification I've made to my PC were successful. During them, I've uninstalled Internet Exproler (IE).
Some hours later, I've tried to open an Excel workbook containing worksheet with hyperlinks. When I clicked on a hyperlink, I got the message "Your organization's policies are preventing us from completing the action for you. For more info, please contact your help desk."


Nothing had been modified in Group Policy. Nothing at all. The message tells nothing to the user about the nature of the problem. How can you realize the root of all evil? Tadahhh! Internet Explorer! This piece of shit that no one ever used for more than an hour is so important to Windows 10 system.
So, I installed it again and everything came back to normal.